Den Skånska Kronhjorten

Den Skånska Kronhjorten är en samarbetsgrupp som vill värna och vårda den unika skånska kronviltstammen. Vi är naturvårdare, markägare, viltvårdare och andra samhällsaktörer som delar visionen om en fortsatt gynnsam utveckling för det skånska kronviltet. Vi vill sprida kunskap och information om artens ekologi och förvaltning och utgöra en plattform för aktörer som önskar bevara en livskraftig kronviltstam i Skåne. Några av våra uppgifter är att  initiera, möjliggöra och genomföra inventeringar, undersökningar och forskningsstudier med syfte att förbättra vården av kronhjort och motverka skador.

Till webbplatsen