Coride

Coride är en samåkningstjänst som kommer att lanseras i Sverige under 2022. Tjänsten består av en mobil app som hjälper samåkande pendlare att hitta varandra och att hantera kostnadsdelningen mellan dem.

  • Responsiv webbdesign
  • Wordpress
Läs mer
Till webbplatsen