SWElife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Målet är att Swelife stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

I samarbete med Do-Fi har Pixelbruket byggt webbplats med språkstöd för engelska och svenska.

Läs mer
Till webbplatsen